SchrijversBIOgrafie

Het kwartje valt – kent u die uitdrukking? Het kwartje valt. Ik moest daaraan denken toen ik…

Als domineesdochter leen ik graag een keer van dominee Gremdaat, want zo’n vallend kwartje overkwam mij pas.

In 2003 deed ik een cursus creatief schrijven. Een van de huiswerkopgaven was: Schrijf je schrijversbiografie. Ik liet die opgave rusten – dat mocht, het waren meer suggesties dan opdrachten, al veranderde zo’n suggestie, wanneer je hem niet volgde, automatisch in: Overdenk bij jezelf waarom je deze laat liggen… Het antwoord daarop was eenvoudig: de opdracht was me een maatje te groot, hem uitvoeren leek me aanmatigend.

In 2008 startte ik met berg in de polder. Voor mijn website schreef ik een ‘over bidp-pagina’. Je kwam er via de knop ‘Eenvrouwszaak’. De titel van de pagina was ‘Zij van berg in de polder’. Toen die pagina live ging, realiseerde ik me dat ik met vijf jaar vertraging mijn huiswerk had gedaan.

Dit jaar besloot ik dat bergindepolder punt nl na negen jaar een nieuw uiterlijk en nieuwe inhoud verdiende. Het herschrijven van de pagina Eenvrouwszaak stelde ik uit tot het laatst… Ondertussen ging ik op Twitter, gestimuleerd door Loes – straalverhaal is my middle nameVork: “Twitter is een pijl naar je website.” Ja edelachtbare, ik beken, ik ben een late adopter. (O, ik zie dat dat in de branche een Laggard heet, een achterblijver, een sloompie dus… ) Het zette me opnieuw onder druk: ook daar moest een bio komen, al hoefde die maar 140 tekens lang te zijn. Eitje…

NOT. Maar het liet wel het kwartje vallen dat Zij van berg in de polder de kop is voor mijn rijtje kwaliteiten, en Eenvrouwszaak voor een tekst over hoe die kwaliteiten zichtbaar worden in mijn manier van werken.

Vandaag – 01 01 2016 – is de nieuwe site live gegaan. Ik heb de aspecten van mijn schrijversbiografie weer een stukje verder ontrafeld en onder woorden gebracht:

  • in termen van (deels schijnbaar tegenstrijdige) kwaliteiten voor de homepage-pagragraaf Zij van berg in de polder,
  • in een tekst die de kwaliteiten verbindt voor de pagina Eenvrouwszaak en
  • in het Gruttoos voor Twitter.

De tekst van negen jaar terug mag met pensioen. Kanttekening: Onderschat nooit de wijsheid van een gepensioneerde.

Gepensioneerd schrijf-CV

Basis

De basis werd al vroeg gelegd. Door een moeder die heel veel met haar dochters praatte, ook toen we nog ‘o zo klein’ waren; die ons, later, meetroonde naar de bibliotheek en stimuleerde brieven te schrijven. Door een zeer woordspelige vader die elke week ‘een verhaal’ maakte, dat wij dan zondags hoorden klinken. Verhalen ‘als sponzen: schijnbaar licht en klein, maar in staat heel veel betekenis op te zuigen’.

Talenpakket

Op het Gym koos ik een talenpakket. Zo veel talen naast elkaar leren leerde me zoveel meer dan die afzonderlijke talen: hoe woorden uit verschillende talen verwant zijn, hoe de verschillende grammatica’s helderder worden als je ze met elkaar in verband brengt en vooral, hoe leuk het is dat door te krijgen, en hoe behulpzaam.

Vertaalwetenschap

Tijdens mijn studie – begonnen met Frans (in Utrecht), na twee jaar overgestapt naar Vertaalwetenschap (aan de UvA) – volgde ik colleges vertaaltheorie en vertaalwerkgroepen Nederlands-Frans, Frans-Nederlands en Italiaans-Nederlands. Ik leerde heel bewust lezen en schrijven, met aandacht voor de tekstsoort, voor het doel en de structuur van de tekst, voor stijl en register (eenvoudig of complex, formeel of informeel, poëtisch of zakelijk), en voor het overzetten van dat alles in het vertaalproces.

Onderzoek

In 1989 begon ik aan een promotieonderzoek. Het proefschrift verdedigde ik eind 2000, een boek over vertelperspectief in Franse en Nederlandse verhalen en wat er met dat perspectief gebeuren kan, en gebeurt, als die verhalen vertaald worden. Welk effect heeft dat op de werking van het verhaal?

Onderzoek doen en daarvan het verslag schrijven – de vraag helder formuleren, elke stap in het betoog natuurlijk uit de vorige laten voortvloeien, niet verdwalen in zijpaden van zijpaden, en uiteindelijk langs methodologisch verantwoorde wegen arriveren bij de eindconclusie – het was een krachttoer. Zelf het boek redigeren, er de opmaak en het omslag van ontwerpen een verademing, omdat het een beroep deed op lang niet aangesproken talent.

De Nieuwe Bijbelvertaling

Van 2001 tot 2003 maakte ik deel uit van het vertaalteam dat werkte aan De Nieuwe Bijbelvertaling. In het vertaalkoppel dat ik als vertaalwetenschapper vormde met een nieuwtestamenticus, leerde ik een belangrijke les: niet turven wiens vertaling het vaakst wordt gevolgd, maar samen een nog beter alternatief vinden.

Creatief schrijven

Na een cursus creatief schrijven, waar ik, stud die ik was, sceptisch én gretig heen ging, heb ik ervaren dat je zelfs in de nuchterste tekst poëzie kunt stoppen. Sindsdien is mijn schrijven meer in evenwicht, tegelijk bewuster en onbewuster.

 

Foto uit privébezit, zomervakantie 1967

Wilt u mijn talent inzetten, belt of mailt u dan gerust. Ik kijk uit naar het contact en de samenwerking.