Redigeren

Redactiewerk kent soorten en gradaties. berg in de polder beheerst ze allemaal en combineert ze vaak. Ik bewaar daarbij het evenwicht tussen respect voor de stijl van de schrijver(s) enerzijds en aandacht voor de eenheid van het eindresultaat anderzijds.

Verder ken ik het proces tussen idee en eindproduct en kan ik u daarover ook adviseren.

Eindredactie

Als eindredacteur coördineer en begeleid ik de totstandkoming van een productie (online content, tijdschrift, boek), van brainstormen via schrijvers zoeken (of zelf schrijven), redigeren, overleg met de beeldredacteur (of zelf beeld zoeken of regelen), aanleveren van gecodeerde kopij bij vormgeving, overleg en proevencontrole, tot opdracht aan de drukker en voltooide uiting.

Redactie

Als redacteur corrigeer ik een tekst op een of meer niveaus. Ik beperk me tot de tik/schrijffouten, of breid de correctie uit tot (voorstellen voor het verbeteren van) de opbouw van de tekst, de stijl en het gekozen register. Eens kreeg ik voor dit laatste soort werk – onverwacht maar zeer raak – het compliment dat het ‘vroedvrouwenwerk’ was.

Persklaar maken

Deze term die uitgevers hanteren duidt op een grondige controle en verbetering van een manu/typoscript: uiteraard van de spelling, maar ook van alle feitelijke informatie (jaartalen, namen, titels, …), van de structuur van het geheel (hoofdstuk- en paragraaftitels naast inhoudsopgave, niveaus van inbedding) en van het voor- en nawerk (noten, registers, …). Bij het persklaar maken van vertalingen vergelijk ik niet zin voor zin met het origineel, dat doe ik alleen als ik ‘aan het Nederlands blijf hangen’ of ‘het origineel door de vertaling heen schemert’. Mijn achtergrond als vertaalwetenschapper is daarbij een extra pre.

Corrigeren

Specifiek in het boekenvak: corrigeren volgt op persklaar maken. Als corrector controleer ik de drukproef van een boek (in pdf) op type- en afbreekfouten, en controleer ik of pagina-, noot- en overige verwijzingen kloppen. Stijl- en overige opmerkingen zijn in deze fase in principe ongewenst, want een gepasseerd station.

Advies

Door mijn ervaring met al deze soorten en gradaties van redactie kan ik er gedetailleerd over adviseren.

Wilt u mijn talent inzetten, belt of mailt u dan gerust. Ik kijk uit naar het contact en de samenwerking.